Rapid review Respiratory system part1سلسله 🔗 محاضرات الجهاز التنفسي

Rapid review Respiratory system
Part1
#هيكل structure و وظيفه الجهاز التنفسي functions

**الجهاز التنفسي منقسم حسب التصنيف التشريحي anatomy وحسب التصنيف الوظيفي functional

        #التقسيم التشريحي anatomical division
الي جزء علو upper Respiratory tract (URT)
وجزء سفلي Lower Respiratory tract (LRT)

#العلوي URT
دا بشمل كل الاعضاء خارج القفص الصدري thoracic cavity
يعني من التجاويف الانفيه nasal cavity ،
الي pharynx وال larynx الحلق والبلعوم
لحدي الجزء العلوي من القصبة الهوائيه trachea.

#السفلي LRT
دا بشمل الأعضاء داخل القفص الصدري
من الجزء السفلى القصبة الهوائيه trachea لي الشعب الهوائية bronchi وال bronchioles لحدي alveolar sac.

#بعض الفروقات difference btw العلوي والسفلي
-اولا العلوي بحتوي علي شعر hair خصوصا في الأنف nose
-الخلايا في الجزء العلوي ciliated وبنعرف فايدتها بعد شويه
-وفيو خلايا مفرزه للمخاط mucus secreting cell  برضوو مهمتو دفاعيه بنجي ليوو
-بعدين العلوي غني بالدم rich in blood supply ودا ممكن تعرفوهو من الانف اقل شي ممكن ترعف منها.
-عمليه تبخر للماء بتم في العلوي evaporation ودي فايدتها تعدل درجه حراره الهواء الداخل inspired air ليولائم درجه حراره الجسم عشان أسهل تبادل الغازات gas exchange في الرئه.
-تاني في الجزء العلوي الجدران wall بتحتوي علي cartilage اكتر من ال smooth muscle عكس ديلك
ودا عشان امنع collapse يعني بمنع انطواء الجدار بتاعها لمن الضغط اقل في الداخل.
-السفلي بمتاز بانو خالي الميكروبات بي سبب الدفعات ال حنزكرها تحت

#قبيل ذكرنا التقسيم التشريحي هنا حنذكر الوظيفي functional
من حيث الوظيفه الجهاز التنفسي منقسم الي
-جزء شغلو اوصل الغاز لمحل التبادل ودا اسمو conducting zone ودا بشمل من الأنف لحدي ال terminal bronchioles.
-التاني شغلوو تبادل الغازات gas exchange ودا اسمو Respiratory zone وبمتد من ال res bronchioles لحدي alveolar sac) ودا بشمل ال alveolar duct وال alveoli) الحويصلات الهوائيه.

**اتذكر انو tracheo – bronchial 🎄tree
عندها 23 فرع
اول 16 منها بتمثل ال conducting part.

***زي ما قلنا قبيل انو الجزء العلوي فيو cartilage فإذا حصل مرض ضربها الزوول بجي بي صووت مع الشهيق اسمو stridor ودا بدل علي URT obstruction.

#بعد دا نجي للرئه lung
زي ما عارفين في الانتومي انو عندنا رئه يمين وشمال واليمين اكبر من الشمال ومقسمه لتلاته أجزاء lobe بي horizontal and oblique fissures.
اما الشمال فيها جزئين بس 2 lobe.

#لمن اقول لييك أمراض الجهاز التنفسي السفلية LRT disease مقصود بيها الامراض البتصيب الرئه بس
زي
–  التهاب الرئه pneumonia
-أمراض التعطيلي اما الحاده Acute obstruction زي الازما asthma
-او المزمنة chronic obstruction زي ال COPD

# pleural cavity
وزي ما عارفين انو الرئه محاطه بغشاء اسمو ال pleura وهو بتكون من غشائين
-واحد ملتصق adhere للرئه دا اسمو visceral pleurae
-وجزء مبطن القفص الصدري من الداخل praital pleura
**وبينهن الاتنين مساحه ضئيلة potential فيها سائل ليسهل الحركه النفسيه lubricate movement.

#بعد انتهينا من أهم نقاط الهيكلة نجي للوظائف functions
-توفير الاوكسجين للخلاياء provides O2 to tissue
-تزيل ثاني أكسيد الكربون eliminate CO2
– الحفاظ علي آل PH
ديل اهم الوظائف لكن في زي
-إنتاج انزيم angiotensin converting enzymes (ACE)
 من خلايا ال endothlium بتاعتها
ودا مهم في تحويل ال angiotensin I لي angiotensin II
بالاضافه بدمر breakdown لل Bradykinin
**عشان كدا استعمال مسبطات انزيم ACE بتقلل تدمير Bradykinin وزياتو بتعمل dry cough قحه جافه ودا اهم آثار جانبية لادويه ACE inhibitor
وحاليا استبدل بي مسبطات مستقبلات ال angiotensin II
angiotensin receptor blocker (ARB)
يعني بدل ACEI بقي ARB.
#برضوو الرئه بتحافظ علي درجه حراره الجسم زي ما قلنا بال evaporation تبخر الماء لمن نزيد التنفس hyperventilation ودي أوضح في الحيوانات زي الكلاب بتلقوهو الهس يعني بزيد التنفس عشان افقد الحراره.

#نجي لدفاعات الرئه defense mechanism
-اول خط دفاع هو الشعر الفي الأنف hair ودا بوقف كبار الحجم الحجمهم اكبر من 10umعشر مايكرو متر
-المخاط mucus ودي الحجمها من 10 لي 2
 وكذلك ال cilia بتعمل upward move للاوساخ عشان اقحوهو برا والاتنين ديل
Mucus +cilia
بسموهن سو muco-cillary clearance
وزي حصل خلل بعمل تكرر التهاب الرئه زي في مرض primary ciliary dyskinesia برضوو في متلازمه kartagener $.
-الكحة cough والعطش sneezing 🤧 ودي بتحصل كرد فعل reflexes لدخول مواد غير مرغوب فيها unwanted
فنخرجها عن طريق العطس والكحه عن طريق الفم. 
-الرئه بتنتج بعض مضادات محللات البروتينات زي alpha 1 antitrypsin ودا بشتغل ك anti elastase بمنع انزيم ال elastase من تدمير الأنسجة الelastic في الرئه واذا قلا الانزيم بعمل مرض emphysema. 
 يعني لاحظنا اي خلل في الدفاعات بسبب مرض 
-في دفاعات م اساسيه زي اللوز لانو دي دفاع اكتر للمري م القصبه 
وبتعمل دائره حمايه اسمها waldere ring 💍.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *