Rapid review Respiratory system part2

سلسله 🔗 محاضرات الجهاز التنفسي
Ventilation
-اولا هو عمليه دخول وخروج الهواء للرئه في التنفس
Process of getting air into & out z lung during breathing.
ومفترض كميه الهوا الداخل والخارج دا تماثل حوجة الجسم to meet body need.
ازا زاد من حوجة الجسم دا بسموهو hyperventilation وبنتح منو ازاله ثاني أكسيد الكربون اكتر من اللازم بحصل hypocapnia.
ازا قلا من حوجة الجسم دا اسمو hypoventilation وبقلل ازاله الثاني اكسيد الكربون وبحصل تراكم ال CO2 hypercapnia.
#كيفيه التنفس mechanism of ventilation
عشان الهواء ادخل الرئه لازم الضغط داخل الرئه interapulmonary pressure(IP) ابقي اقلا من الضغط الجوي atmospheric pressure.
والعكس صحيح في الزفير الضغط داخل الرئه ابقي اعلي من الضغط الجوي.
ازا تساوي الضغط داخل الرئه مع الضغط الجوي ماف حركه للهواء داخل وخارج الرئه ودا بحصل لمن  اكون فاتح open glottis.
**يعني ال glottis هو الفاصل بي الضغط الجوي والرئوي 
**في الشهيق العادي ضغط 🗜 داخل الرئه بقل بنمره واحده من الضغط الجوي عشان كدا الهوا بخش جوا 
**وفي الزفير العادي expiration الضغط داخل الرئه ببقي اعلي من الجوي بنمره واحده
**اتذكر انو الضغط الجوي بساوي 760mmhg.
**أقصي شهيقmaximum inspiration للمن ضغط الرئه اقل بي 30 نمره من الجوي 
**أقصي زفير maximum expiration لمن ابقي اعلي بخمسين 50 نمره من الضغط الجوي 
ودي بتحصل في ال valsalva maneuver ودي بتستخدم لعلاج الا techy arrhythmia لأنها بتزيد parasympathetic. 
#في برضو لل interapleural pressure 
**دا برضو بتغير مع الشهيق والزفير 
**في الشهيق الاقصي maximum inspiration والزفير الاقصي maximum expiration نفس القيم بتاعت الضغط الرئوي interapulmonary pressure. 
-في الشهيق العادي normal inspiration بقل بي 6 من الضغط الجوي 
-في الزفير العادي nor expiration بقل بي 2.5 من الضغط الجوي. 
***ملاحظيين انو ضغط التجويف interapleural pressure اقل في كلتا الحالتين
لانو وضع الضلوع بتشد الغشاء لبرا outward بي سبب chest recoil وشد الرئه للداخل lung recoil 
عشان كدا سالب في الحالتين. 
**بي سبب انو الضغط التجويفي interapleural pressure بختلف لمن الزوول اكون واقف upright position بين الجزء العلوي والسفلي للرئه
فالضغط تحت ببقي اعلي من الضغط  فووق بسبب الجازبيه 
فالهوا حيدخل لل الأجزاء العلويه اكتر لانو ضغطها منخفض 
ودا زي البحصل في emphysema بحصل rupture لل bullae in apex. 
# mechanism of inspiration 
عشان احصل 
-اول شي تنقبض عضلات ال inspiratory m زي الحجاب الحاجز diaphragm وكدا بزيد القطر الطولي للصدر vertical diameter. 
وانقباض external intercostal m 
ودي بتزيد القطر العرضي anterior – posterior diameter. 
ومحصلت الخطوه الاولي بتدينا الخطوه التانيه ال هي chest expansion وعرفنا كيف بحصل 
-تالت خطوه لمن الخطوه التانيه تنتهي بعد احصل التمدد دا بقلل الضغط داخل التجويف البلوري reduced interapleural pressure. 
-لمن اقل الضغط داخل التجويف البلوري بخلي الرئه تتمدد وحيحصل lung expansion. 
-قبيل قلنا تمدد الصدر بقلل الضغط التجويفي وكذلك تمدد الرئه بقلل الضغط داخلها reduces interapulmonary pressure. 
-وقلنا ازا قلا الضغط داخل الرئه فالهوا بدخل ليها من برا وكدا انتهي الشهيق العادي. 
#في عضلات 💪 بتشتغل في الشهيق العميق بختصروهن T3S 
-trapezius 
-scalene 
-sternocleidimastoid m
-serratus. 

# mechanism of expiration 
-اول حاجه انبساط العضلات الشهيقيه relaxation of inspiration m
-العضلات هي البتوسع الصدر فلمن انكمش بزيد الضغط في التجويف البلوري increase interapleural pressure 
-لمن ازييد الضغط البلوري بجبر الرئه علي الانكماش lung recoil. 
-انكماش الرئه بزيد الضغط داخلها increased interapulmonary pressure 
-لمن ازيد الضغط داخل الرئه الهواء بطلع برا. 
#في عضلات 💪 بشتغل في زفير المجهود 
مع انو الزفير العادي passive process م بستهلك طاقه 
-internal intercostal m
-abd m
عضلات 💪 البطن لمن انقبضن بزيدا الضغظ داخل البطن وكدا بخلي الحجاب الحاجز diaphragm اضغط علي الرئه.
#Sahal Mowia Malik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *